Lax - Adam Pihlquist

art:Lax (Salmo salar)
vikt:2900
längd:61
fångstplats:Berget Sportfiske
metod:Spinn
bete:Skeddrag
fångstdatum:2021-11-28
uppdaterad: