Knot - Adam Pihlquist

art:Knot (Eutrigla gurnardus)
vikt:150
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Mete
bete:Borstmask
fångstdatum:2018-10-20
uppdaterad: