Gärs - Adam Pihlquist

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Stora Delsjön
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2022-07-09
uppdaterad: