Gädda - Adam Pihlquist

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:9100
längd:107
fångstplats:Vänern, Spiken
metod:Spinn
bete:Jerkbait
fångstdatum:2022-03-20
uppdaterad: