Guldfisk - Adam Pihlquist

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:
längd:
fångstplats:Onsala
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2022-06-27
uppdaterad: