Fjärsing - Adam Pihlquist

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:
längd:
fångstplats:Fladen
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2022-07-23
uppdaterad: