Gråsej - Adam Pihlquist

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:Fladen
metod:Pater Noster Tackel
bete:Räka
fångstdatum:2022-07-23
uppdaterad: