Elritsa - Adam Pihlquist

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Stora Delsjön
metod:Mete
bete:Maggot
fångstdatum:2022-07-08
uppdaterad: