Sutare - Adam Pihlquist

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:
längd:
fångstplats:Byasjön
metod:Bottenmete
bete:Majs Och Räka
fångstdatum:2022-08-01
uppdaterad: