Svart smörbult - Adam Pihlquist

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:
längd:
fångstplats:Donsö
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2022-06-18
uppdaterad: