Torsk - Adam Pihlquist

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:4100
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2019-04-27
uppdaterad: