Tångspigg - Adam Pihlquist

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:
längd:
fångstplats:Kungsö
metod:Mete
bete:Pungräka
fångstdatum:2022-08-12
uppdaterad: