Vitling - Adam Pihlquist

art:Vitling (Merlangius merlangus)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2020-08-23
uppdaterad: