Ål - Adam Pihlquist

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:
längd:
fångstplats:Vrångö
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2022-06-05
uppdaterad: