Öring - Adam Pihlquist

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:1800
längd:50
fångstplats:Råö
metod:Spinn
bete:Grön Jigg
fångstdatum:2020-04-01
uppdaterad:2022-08-14 08:25:47