Slätvar - Alvin Klasson

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:
bete:Sandstubb
fångstdatum:2022-08-14
uppdaterad:2022-08-15 06:03:23