Tångspigg - Axel Larsson

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:
längd:9
fångstplats:Lysekil
metod:Frilina
bete:Tångräka
fångstdatum:2022-08-16
uppdaterad:2022-08-17 05:09:56