Bergstubb - Alvin Klasson

art:Bergstubb (Pomatoschistus pictus)
vikt:
längd:
fångstplats:Grötö
metod:Mete
bete:Kubbong
fångstdatum:2022-08-22
uppdaterad:2022-08-22 15:47:11