Spetsstjärtad smörbult - Jezper Ivarsson

art:Spetsstjärtad smörbult (Lesueurigobius friesii)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2022-09-01
uppdaterad:2022-09-02 16:30:00