Kolja - Ben Agelii

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Havsborstmask
fångstdatum:2022-09-03
uppdaterad:2022-09-04 17:00:17