foto: Albin Wikström

Tunga - Erik Siemers

art:Tunga (Solea solea)
vikt:865
längd:43
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Kikfiske
bete:Kokräka Och Sandräka
fångstdatum:2020-08-20
uppdaterad:2022-09-13 19:12:00