Lax - Ludwig Essén

art:Lax (Salmo salar)
vikt:
längd:57
fångstplats:Säveån
metod:Spinnfiske
bete:Rapala 9 Cm Gul/orange
fångstdatum:2022-09-20
uppdaterad:2022-09-21 05:16:17