Bäckröding - Adam Pihlquist

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Bäck I Borås
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2022-09-24
uppdaterad:2022-09-25 10:24:58