foto: Mats Svensson

Spetsstjärtad smörbult - Kjell Svensson

art:Spetsstjärtad smörbult (Lesueurigobius friesii)
vikt:5
längd:8
fångstplats:Gullmaren
metod:Bottenmete
bete:Råräka
fångstdatum:2022-10-13
uppdaterad:2022-10-13 19:45:38