Elritsa - Alvin Klasson

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Nissan
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2022-11-07
uppdaterad:2022-11-07 19:13:37