Lake - Alvin Klasson

art:Lake (Lota lota)
vikt:
längd:
fångstplats:Nissan
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2022-11-07
uppdaterad:2022-11-07 19:13:39