Gädda - Lars Örnskov

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:10500
längd:109
fångstplats:Östersjön
metod:Bottenmete
bete:Sarv
fångstdatum:2022-11-27
uppdaterad:2022-11-27 21:00:28