Slätvar - Martin Molander

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:1800
längd:
fångstplats:Bohuslän
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: