Rödspätta - Martin Molander

art:Rödspätta (Pleuronectes platessa)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: