Långa - Martin Molander

art:Långa (Molva molva)
vikt:18500
längd:
fångstplats:10g
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: