Kolja - Martin Molander

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarn
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: