Håkäring - Martin Molander

art:Håkäring (Somniosus microcephalus)
vikt:45000
längd:178
fångstplats:Inferno
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: