Blåkäxa - Martin Molander

art:Blåkäxa (Etmopterus spinax)
vikt:520
längd:
fångstplats:10g
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: