Blågylta - Martin Molander

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:525
längd:
fångstplats:Bohuslän
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: