Groplöja - Linnea Lönn

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skinnaregölen
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2022-09-02
uppdaterad:2023-01-07 20:23:56