Sjurygg - Lucas Ödmar

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:55
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2023-01-21
uppdaterad:2023-01-21 20:25:31