Tunga - Dennis Norén

art:Tunga (Solea solea)
vikt:869
längd:46
fångstplats:Åsa
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: