Piggvar - Dennis Norén

art:Piggvar (Psetta maxima)
vikt:2880
längd:52
fångstplats:Gottskär
metod:Jigg
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: