Makrill - Dennis Norén

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:930
längd:
fångstplats:Fladen
metod:Jigg
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: