Långa - Dennis Norén

art:Långa (Molva molva)
vikt:130900
längd:140
fångstplats:10 Gradarn
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:
uppdaterad: