Gädda - Dennis Norén

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:8700
längd:
fångstplats:Aspen
metod:Mete Med Mört
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: