Atlantisk bonito - Dennis Norén

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1450
längd:
fångstplats:Bua
metod:Flugfiske
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: