Fjärsing - Micael Karlsson

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:425
längd:42
fångstplats:N Måseskär
metod:Havsfiske, Mete
bete:Räka
fångstdatum:2004-07-15
uppdaterad: