Gräskarp - Micael Karlsson

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:4000
längd:
fångstplats:Damm, Bua
metod:Flötmete
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad: