Guldfisk - Micael Karlsson

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:150
längd:
fångstplats:Damm, Lerkil
metod:Flötmete
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad: