Gädda - Micael Karlsson

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:13075
längd:116
fångstplats:Göta Älv
metod:Flötmete
bete:Mört
fångstdatum:2004-04-08
uppdaterad: