Gärs - Micael Karlsson

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:40
längd:
fångstplats:Stensjön, Halland
metod:Isfiske, Pimpel
bete:Pirk
fångstdatum:
uppdaterad: