Havsabborre - Micael Karlsson

art:Havsabborre (Dicentrarchus labrax)
vikt:750
längd:
fångstplats:V Bua, Ringhals, Kattegatt
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:
uppdaterad: