Håkäring - Micael Karlsson

art:Håkäring (Somniosus microcephalus)
vikt:65000
längd:190
fångstplats:10-gradarn, Skagerack
metod:Havsfiske, Mete
bete:Hel Makrill
fångstdatum:2013-07-12
uppdaterad: