Id - Micael Karlsson

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:3130
längd:56
fångstplats:Nättrabyån, Blekinge
metod:Flötmete
bete:Lövmask
fångstdatum:2022-03-20
uppdaterad: